fitxa de l'itinerari

Un passeig per Mesopotàmia i Egipte
Fang sorrenc

Crèdits

Montse Richou
Autoria i catalogació

Data

16 de juny de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Comunicació oral Fonts primàries Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

Mitjançant aquest itinerari, es tracten els aspectes cabdals de Mesopotàmia i l’antic Egipte (les primeres grans civilitzacions urbanes): situació cronològica d’ambdues cultures, la situació geogràfica, l’anàlisi de la vida quotidiana a l’antic Egipte, exemplaritzada amb el treball de la pagesia i una aproximació a la gastronomia d’aquesta cultura històrica; la religió, l’organització del poder, les primeres ciutats i l’art.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1141

Materials de l'itinerari

Documents per a l'alumnat

Elements de l'itinerari