fitxa de l'element

Els climes del món
Climes del món. Commons Wikipedia

Crèdits

Carles Izcara Cayuela
Autoria i catalogació

Data

8 d'abril de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

L'alumnat treballarà la diversitat climàtica a travès de dos eixos, la circulació atomosfèrica i la classificació dels diferents climes que poguem trobar al món. Es plantejaran diferents activitats (comentari de videos, treball amb el diccionari d'anglès, anàlisi de mapes, presentació amb format digital), totes força independents entre si, per la qual cosa el professorat podrà escollir aquelles que li semblin més adients al grup classe

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1360