fitxa de l'element

Nombres primers i compostos
Nombres primers i compostos

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què es presenta a l'alumne/a què és un nombre primer i què és un nombre compost i s'engloba dins del camp dels múltiples i divisors. Permet determinar si un nombre entre l’1 i el 10.000.000.000 és primer o compost. L'alumne/a pot canviar el nombre del qual vol saber si és, o no, primer. Aquesta part de l'activitat s'acaba amb un exercici que consisteix en determinar, d'una llista donada, quins nombres són primers i quins són compostos. L'activitat es completa amb un exercici (Exercicis -> És primer?) on l'alumne/a ha de determinar i raonar si un nombre donat és, o no, primer.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1196

Materials de l'element