fitxa de l'element

Vida quotidiana a la ciutat baixmedieval
Dona filant. Eve spinning, des del Hunterian Saltiri, Anglès, ca 1170

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Montse Richou
Catalogació

Data

16 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Imatge, so i vídeo Mapes i plànols

Resum

Conjunt d’activitats per a realitzar amb grups cooperatius que tracten alguns aspectes de la vida quotidiana de la ciutat baixmedieval mitjançant l’estudi de la situació de la dona, l'alimentació i els grups marginals d’aquesta societat. Els/les alumnes hauran de cercar informació en les diverses fonts que els proporcionem, hauran elaborar un suport visual i exposar els resultats de la recerca a la resta de grups.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
903