fitxa de l'element

Avalots i revoltes urbanes a la Baixa Edat Mitjana
Carrer de la Sinagoga. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es Foto de Laura Borràs

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

2 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Comunicació oral Eines TIC

Resum

Conjunt d’activitats que es realitzaran amb tot el grup-classe, en parella i individualment per a relacionar les crisis del segle XIV amb els avalots i revoltes urbanes baixmedievals. Mitjançant la lectura d’un text i una sèrie de cerques virtuals, l’alumnat coneixerà l’antijudaïsme medieval, l’origen dels sefardites, dels jueus catalans, dels xuetes i del Tribunal de la Santa Inquisició.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
788