fitxa de l'element

Patchwork
patchwork

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [3]

ESO.1 [3]

Treball en context

Resum

En aquesta activitat es pot començar repassant els continguts relacionats amb les unitats de superfície i a continuació es parteix d’una situació com pot ser l’elaboració d’un tapís per poder trobar la superfície que ocupa, la quantitat de roba utilitzada i el seu cost.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

854