fitxa de l'element

Com ho han fet els éssers vius per canviar al llarg del temps?

Crèdits

Teresa Calveras
Autoria
Teresa Calveras
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

MEDI [3]

EP.CM [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Jocs Resolució de problemes

Resum

Activitat didàctica encaminada apropar l’alumnat del cicle mitjà o superior als canvis evolutius.
A partir de diverses preguntes que es fan els nenes i les nenes es realitzen activitats de diferents característiques (observació de l’entorn, jocs, classificacions, representacions), encaminades a trobar les respostes a les preguntes plantejades

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1069

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat