fitxa de l'element

La funció de relació, els èssers vius interaccionen amb el medi

Crèdits

Teresa Calveras
Autoria
Teresa Calveras
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

MEDI [4]

EP.CM [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

Activitat didàctica encaminada a treballar la funció de relació en el éssers vius.
Es parteix de l’observació d’una classe d’eduacació física durant la qual es registren moviments diversos que posteriorment s’analitzaran.
A partir d’aquí es reflexiona sobre la funció de relació en els éssers vius, els aparells i organs implicats en aquesta funció i la seva relació amb les dues altres altres funcions: nutrició i reproducció

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1622

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat