fitxa de l'element

Unitat de volum
3 recipients

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [3]

ESO.1 [3]

Eines TIC

Resum

S’inicia aquesta activitat amb un enllaç a pàgines webs on es poden realitzar canvis d’unitats. A continuació, es busca determinar quina forma i mides ha de tenir la unitat de volum patró. Es realitza una activitat de visualització en la que els alumnes han de determinar per quants cubets estan formades unes figures. Finalment, es mesuren volums partint de la comparació

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1284