fitxa de l'element

La pagesia catalana a la Baixa Edat Mitjana
Foto de José Alberto Bermúdez

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

8 de març de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries

Resum

L’alumnat realitzarà una aproximació a la situació de la pagesia catalana baixmedieval. A més a més de repassar conceptes bàsics de l'economia agrària medieval, s’introduiran temes cabdals com la diversitat pagesa, el malestar al camp, els avalots i les revoltes protagonitzats per aquesta classe social. A partir d’activitats col•lectives, de grup i individuals analitzaran, interpretaran, ampliaran i explicaran un text sobre el tema.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

757

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat