fitxa de l'element

La Guerra Civil Catalana (1462-1472)
Setge d'una fortalesa de José Alberto Bermúdez

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Montse Richou
Catalogació

Data

11 de juny de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC Fonts primàries Imatge, so i vídeo

Resum

Amb aquesta activitat, l’alumnat visionarà un documental sobre la Guerra Civil Catalana de 1462-1472, cercarà informació complementària i omplirà una fitxa-resum sobre aquest conflicte que inicià una època de crisi a la Catalunya baixmedieval.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1459

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat