fitxa de l'element

Fem de guies...
Carrer de les abraçades

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Montse Richou
Catalogació

Data

31 de gener de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC Fonts primàries Mapes i plànols Sortides i treball de camp

Resum

L’alumnat individualment o en parelles haurà d’elaborar un itinerari que reflecteixi els monuments arquitectònics gòtics més importants de la vila o ciutat que tingui més a prop i que compti amb aquest tipus de patrimoni.

L’alumnat individualment o en parelles haurà d’elaborar un itinerari que reflecteixi els monuments arquitectònics gòtics més importants de la vila o ciutat que tingui més a prop i que compti amb aquest tipus de patrimoni.

L’alumnat individualment o en parelles haurà d’elaborar un itinerari que reflecteixi els monuments arquitectònics gòtics més importants de la vila o ciutat que tingui més a prop i que compti amb aquest tipus de patrimoni.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
796

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat