fitxa de l'element

La Galeta
Galetes

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [3]

ESO.1 [3]

Eines TIC

Resum

S’inicia aquesta activitat amb un enllaç a pàgines webs on es poden realitzar canvis d’unitats. A continuació, es parteix de la situació particular de la estimació del volum d’una galeta i d’un paquet de galetes, tot comparant-lo amb el volum d’un prisma. Es proposa una investigació final sobre el volum de brutícia d’una platja.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1283

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat