fitxa de l'itinerari

La Baixa Edat Mitjana
Atles català d’Abraham Jafuda Cresques

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona.
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona.
Montse Richou
Catalogació

Data

21 de febrer de 2012