fitxa de l'element

Mesures i relació entre els diferents formats de fulls normalitzats
Dimensions dels fulls

Crèdits

Emilio Setién
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

MAT [1] TEC [1]

ESO.1 [2]

Material manipulable Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. Matemàtiques. 1r ESO. El professor/a lliurarà a cada parella d'alumnes dos fulls DIN A3 perquè trobin les seves mesures i les comparin amb les d'un full DIN A4 a fi de trobar la relació entre ells. Sabent que hi ha la mateixa relació entre el DIN A4 i el DIN A5, entre el DIN A5 i el DIN A6, etc., hauran d’anotar les mesures (cotes) fins a completar el dibuix que apareix en la fitxa corresponent.
Posteriorment, cada alumne/a aconseguirà, a partir del seu full DIN A3, un DIN A4, un DIN A5, un DIN A6, i així successivament fins el DIN A12, tan perfectes com pugui. A cadascun d’ells hi anotarà el nom del full i les seves dimensions per calcular després el perímetre i la superfície.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

968

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat