fitxa de l'element

Closques!

Crèdits

Montse Padern
Autoria
Montse Padern
Núria López
Catalogació

Data

15 d'octubre de 2012

ENT [2]

EI.3-6 [2]

Eines TIC Experimentació Representacions i models Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Una visita a la granja, la celebració de la mona de pasqua, o un racó a l'aula, ens permet, provocar i descobrir alguns canvis dels materials a partir de diferents experimentacions.Com poden influir en aquests canvis la temperatura, o el pas del temps. Com podem utilitzar sensors de dades per realitzar diferents mesures.

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
804

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat