fitxa de l'element

Els meus sentiments, el meu cos

Crèdits

Eulàlia Puig
Autoria
Eulàlia Puig
Núria López
Catalogació

Data

28 de febrer de 2017

MEDI [2]

EP.CS [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

Partim del model d’ésser viu que considera l’ésser humà com un realitat complexa, formada de moltes parts interrelacionades, que realitza unes funcions (relació, nutrició i reproducció) i que intercanvia matèria i energia amb l’entorn.
Comencem per les sensacions, emocions personals (funció de relació), focalitzem els aspectes relacionats amb la funció de reproducció i de nutrició, per després tornar a la globalitat.

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
624