fitxa de l'element

Llei d'Ohm, circuits a resoldre

Crèdits

Celestí Capell
Autoria
Celestí Capell
Cèsar Caparrós
Catalogació

Data

16 de novembre de 2011

TEC [1]

ESO.2 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 2n ESO. Recurs que permet treballar de forma intuïtiva el significat de le tensió elèctrica, la intensitat, la resistència i la fórmula que les relaciona: la llei d'Ohm. Hi una breu explicació de la fórmula i després un conjunt d'exemples. En els exemples, on hi ha circuits en sèrie, paral·lel i mixtos, es pot modificar una de les magnituds i veure, instantàniament, quins efectes té sobre les altres magnituds. Aquest fet permet, si es vol, utilitzar el recurs per plantejar-se exercicis i autocorregir-se.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1022

Materials de l'element