fitxa de l'element

Instal·lacions elèctriques domèstiques. Infografies

Crèdits

Consumer Eroski
Autoria
Consumer Eroski
Cèsar Caparrós
Catalogació

Data

16 de novembre de 2011

TEC [1]

ESO.2 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Tecnologies. 2n ESO. Recurs que permet conèixer els elements que formen una instal·lació elèctrica domèstica. En la part externa a l´habitatge parla de: xarxa pública, escomesa (aèria i subterrània), comptador de consum. En la part interna tracta: caixa de comandament i protecció, ICP, ID, PIAs (on hi ha tres interactives), portabombetes, interruptors, endolls (amb i sense presa de terra), tubs de conducció, caixa de connexió, cables (detallant colors i gruixos). Es pot utilitzar a tall d´introducció, com a complement a una exposició més detallada o bé per fer un treball autònom.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

685

Materials de l'element