fitxa de l'element

Història de la mesura
La cana de Santa Llúcia

Crèdits

Emilio Setién
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

MAT [1] TEC [1]

ESO.1 [2]

Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Tecnologies. Matemàtiques. 1r ESO. A partir del visionat en classe del vídeo sobre història de la mesura i de la lectura que s’inclou en el material de l’alumnat i que cadascú haurà de llegir individualment, l’alumne/a respondrà tot un seguit de qüestions que serviran per parlar posteriorment de la necessitat que s’ha anat generant al llarg dels temps en les diferents societats per unificar patrons a l’hora de mesurar longituds, volums, pesos...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

659

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat