fitxa de l'element

Unitats de longitud. Ús del peu de rei.
Peu de rei

Crèdits

Emilio Setién, Irene Mora
Autoria
Emilio Setién, Irene Mora
Irene Mora
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

MAT [1] TEC [1]

ESO.1 [2]

Material manipulable Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. Matemàtiques. 1r ESO. Es tracta d’introduir les unitats de longitud a partir d’un exercici pràctic consistent en mesurar objectes propers a l'alumnat (un tap de bolígraf, una moneda,...) fent servir el peu de rei. El professor o professora facilitarà a cada parella un peu de rei dels que ben segur disposa el departament de tecnologies, perquè comencin mesurant alguns objectes i realitzant els primers canvis d’unitats. L’activitat continua amb diversos exercicis més sistemàtics (convé també que l’alumnat adquireixi destresa en aquest tipus de càlculs) i uns altres més competencials, sobre unitats de longitud i les seves relacions. S’aprofitarà aquest context per treballar també les operacions amb decimals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1155

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat