fitxa de l'element

Latitud, longitud i fusos horaris
Zones horàries estàndard del món. Domini públic

Crèdits

Glòria Garcia Vallecillos
Autoria i catalogació

Data

19 de març de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge satèl·lit costa catalana
Viatge virtual pel món

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Experimentació Mapes i plànols Maquetes i construccions Material manipulable

Resum

La proposta guia la construcció d’un mapa amb les coordenades terrestres i la localització de punts en la seva superfície a través del càlcul de la latitud i la longitud. També presenta una activitat relacionada amb els fusos horaris. La primera activitat es tracta d’una activitat tipus taller i combina alguns càlculs matemàtics amb la localització geogràfica. La segona és d’exercitació i està presentada com si fos una recerca. La pàgina facilita el material per a l’alumnat però també s'adjunta una fitxa de treball complementari.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1337