fitxa de l'element

L'economia de l'Edat Moderna
Economia a l'Edat Moderna

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

23 de març de 2020

CS [2]

ESO.3 [2]

Eines TIC Gestió d'informació Jocs

Resum

Activitats diverses per conèixer els canvis econòmics que van tenir lloc a gran part d’Europa al llarg de l’Edat Moderna. Els/les alumnes hauran de respondre preguntes a partir de la informació que els proporcionarà un senzill mapa conceptual i adreces pautades d’internet. També hauran de realitzar un esquema i resoldre uns mots encreuats sobre el lèxic del tema.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
866

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat