fitxa de l'element

El Problema dels Residus
Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca de la Garrotxa.

Crèdits

Xavier Gelada Serrat
Autoria
Xavier Gelada Serrat
xgelada
Catalogació

Data

12 de juliol de 2011

MAT [5]

ESO.2 [5]

Eines TIC Treball en context

Resum

L’estadística descriptiva és una eina eficaç per gestionar i prendre decisions estratègiques sobre els residus que generem, un problema de cabdal importància en la preservació del medi ambient i la nostra qualitat de vida. La creació d’hipòtesis convida a les activitats a abordar l’estudi de gràfics estadístics de diferents tipus, el càlcul de paràmetres de centralització i dispersió, la resolució de problemes de percentatges i l’elaboració de conclusions i prediccions. Els fulls de càlcul i una aplicació en GeoGebra completen aquest element, orientat a un aprenentatge contextualitzat i significatiu dins i fora de l’entorn de l’alumnat. Finalment, els treballs proposats permeten aprofundir-hi de forma crítica i constructiva.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1087