fitxa de l'element

Baralla de cartes
Baralla de cartes ordenada

Crèdits

Montserrat Torra
Autoria i catalogació

Data

11 de març de 2012

ENT [1]

EI.3-6 [1]

Material manipulable

Resum

El material consisteix en una baralla de cartes. Amb aquest material es pot treballar: reconeixement i ordenació de la quantitat fins a 10, comparació de quantitats i descomposició additiva.

Àrees / Matèries

355

Materials de l'element