fitxa de l'element

Quantes pilotes hi ha?
una capsa de mitja dotzena d'ous amb 4 pilotes

Crèdits

Montserrat Torra
Autoria i catalogació

Data

20 de juliol de 2011

COM [1] ENT [1]

EI.3-6 [2]

Material manipulable

Resum

Es tracta de fer servir cartrons d'ous de mitja dotzena, deu i una dotzena i pilotes de ping pong de colors, per treballar: reconeixement de la quantitat d'un cop d'ull, comparació de quantitats i descomposició additiva i inici de la factorial.

Àrees / Matèries

Heu votat
364

Materials de l'element