fitxa de l'element

Mesura de longituds i d’àrees amb fil i paper vegetal quadriculat
Mapa quadriculat del Delta de l'Ebre

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

13 d'octubre de 2011

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable Representacions i models

Resum

Fent servir un mapa o una fotografia de satèl•lit d’una determinada zona farem servir fil per mesurar longituds i paper quadriculat per mesurar àrees. Aquesta forma de mesurar ens servirà per introduir el concepte de quadratura, la idea d’aproximació, i fins i tot el concepte de dimensió fractal, tal i com ho va fer Mandelbrot al seu llibre.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
597

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat