fitxa de l'element

El teorema de Thales i la cambra fosca
Construcció de la cambra fosca

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

20 de febrer de 2013

MAT [1]

ESO.3 [1]

Material manipulable

Resum

Amb un panell de cartró-ploma i un pot de conserves construirem una cambra fosca que ens servirà per practicar el teorema de Thales. Aquesta activitat està molt relacionada amb conceptes d’òptica i fotografia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

797

Materials de l'element