fitxa de l'element

Cercle d’angles
Cercle d'angles

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

23 de desembre de 2011

MAT [2]

ESO.1 [2]

Material manipulable

Resum

Es tracta de dos cercles de plàstic d’igual radi i de diferent color que estan tallats al llarg d’un dels seus radis i que se situen intercalats de tal forma que es mostra una part d’un cercle i una part de l’altre. Movent els cercles podrem practicar els conceptes tant de mesura d’angles com la notació sexagesimal.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1200

Materials de l'element