fitxa de l'element

Maquetes
Maquetes

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

23 de desembre de 2011

MAT [1]

ESO.4 [1]

Material manipulable

Resum

Fent servir maquetes podem considerar almenys dos tipus d’activitats, les pròpies de la construcció, i les d’estudi posterior de la maqueta. Per una banda, es tracta d’una activitat perfecta per estudiar les escales i amb elles la proporcionalitat, i per altra per il·lustrar la importància de la trigonometria per la triangulació i pels GPS.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

601

Materials de l'element