fitxa de l'element

Maquetes
Maquetes

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

21 d'octubre de 2020

MAT [1]

ESO.4 [1]

Material manipulable

Resum

Fent servir maquetes podem considerar almenys dos tipus d’activitats, les pròpies de la construcció, i les d’estudi posterior de la maqueta. Per una banda, es tracta d’una activitat perfecta per estudiar les escales i amb elles la proporcionalitat, i per altra per il·lustrar la importància de la trigonometria per la triangulació i pels GPS.
Com a referència teniu la Llicència d'Estudis de l'Anton Aubanell.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

717

Materials de l'element