fitxa de l'element

Àrea del cercle
Imatge: Col•lecció A. Amaltó

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de desembre de 2011

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

Amb aquest element volem acomplir una finalitat ben concreta: aportar un raonament plausible que permeti deduir la fórmula de l’àrea d’un cercle a partir de l’àrea d’un triangle i de la longitud d’una circumferència.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

456

Materials de l'element