fitxa de l'element

Demostracions del teorema de Pitàgores amb peces mòbils
Material elaborat per la professora Sònia Esteve

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de desembre de 2011

MAT [1]

ESO.2 [1]

Material manipulable

Resum

Es presenten diverses plantilles per fer demostracions del teorema de Pitàgores fent servir peces mòbils. S’inclou en aquest element un exemple concret per construir una demostració.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

559