fitxa de l'element

Teorema de Viviani
Teorema de Viviani

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de desembre de 2011

MAT [1]

ESO.2 [1]

Material manipulable

Resum

El teorema de Viviani afirma: Donat un triangle equilàter ABC i un punt P qualsevol en el seu interior o sobre un dels seus costats, la suma de distàncies des d’aquest punt als tres costats és igual a l’altura del triangle. En aquest element es presenta un material per fer una demostració visual d’aquest teorema.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
551

Materials de l'element