fitxa de l'element

Les polseres i collars. Seriacions i multiplicacions.

Crèdits

Núria Cardet
Catalogació

Data

3 de juny de 2013

MAT [4]

EP.CI [2] EP.CM [2]

Material manipulable Treball en context

Resum

La polsera de la Júlia feia una sèrie de patró 4 i s'inicà la 1a sessió fent que l'alumnat dibuixés la polsera, marcant un principi i fent-se preguntes per parelles sobre quin color era l'element setè, el catorzè,...
2ª sessió: per parelles. Després de fer el dibuix del collar de 40 elements, havien de completar la taula i respondre a un parell de preguntes:
- De quin color serà l'element número ...? I el 80?
A més podien inventar-se nombres i escriure el color que tindria l'element. Els elements del color 4t formen la taula del 4. Es pot demanar als alumnes d'inventar collars per descobrir altres taules de X.
A CM es pot fer amb números més grans ( imaginació)i a CS havent de fer la divisió i relacionar el residu amb el color

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
465