fitxa de l'element

Els pobles precolombins
Maies. inques i asteques

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

16 de maig de 2013

CS [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC Mapes i plànols

Resum

Conjunt d’activitats que s’inicien amb la lectura col•lectiva d’un breu text i un esquema sobre els inques, maies i asteques. Fet això, individualment, ampliaran el què han après fent activitats interactives i sintetitzant i estructurant aquests coneixements en un esquema. Després, faran un mapa per ubicar espacialment aquestes civilitzacions. Per acabar, en parelles, expressaran el que han après fent un cartell que s’exposarà a l’aula.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1244

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat