fitxa de l'element

Geometria del Taxi
Eixample de Barcelona i geometria del taxi

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de desembre de 2011

MAT [1]

ESO.2 [1]

Material manipulable

Resum

Fent servir geometria sobre distribucions urbanes podem fer servir geometries no euclidianes. En aquest element es presenten diverses idees per treballar aquestes idees.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
840

Materials de l'element

Documents per al professorat