fitxa de l'element

Mediatriu al pati
Mediatriu al pati

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Sortides i treball de camp

Resum

En el pati dibuixem el segment de partida i situem un/a alumne/a en cada extrem. Cadascun/a d’aquests/es alumnes agafa l’extrem d’una llarga cinta mètrica. Dos o tres alumnes van movent les dues cintes mètriques fins a anar localitzant punts del pati que estiguin a la mateixa distància dels extrems del segment. Per a cada punt que troben posen un senyal en guix al terra.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

479

Materials de l'element