fitxa de l'element

Plot
Plot. Facultat de Formació del Professorat, UB

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012

MAT [1]

ESO.2 [1]

Material manipulable

Resum

El Plot és un material inventat per l’arquitecte americà Fred Bassetti que consisteix en peces poligonals amb pestanyes que permeten la seva unió mitjançant gomes elàstiques. Si bé hi ha companyies comercials que distribueixen les peces de plot ja fetes, fàcilment les podrem retallar a classe a partir de plantilles fotocopiades. En aquesta fitxa es presenta aquest recurs i una proposta d’aplicació didàctica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

466

Materials de l'element

Documents per al professorat