fitxa de l'element

Prismes i piràmides, cilindres i cons
Volums de prismes i piràmides

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012

MAT [1]

ESO.3 [1]

Material manipulable

Resum

Per dur a terme aquesta activitat necessitarem models com els que es mostren a la imatge on apareixen parelles de cossos formats per un cilindre i un con o per un prisma i una piràmide que tenen la mateixa base i la mateixa altura. Es tracta d’un recurs amb una finalitat molt concreta: mostrar que el volum d’una piràmide (respectivament d’un con) és una tercera part del volum del prisma que té la mateixa base i la mateixa altura (respectivament del cilindre que té la mateixa base i la mateixa altura).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
1770

Materials de l'element