fitxa de l'element

Construcció de políedres a partir de les arestes
Barretes per formar políedres

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012

MAT [3]

ESO.1 [1] ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Material manipulable

Resum

En aquesta fitxa presentem un material que ens permetrà la construcció i estudi de políedres amb l’avantatge que, en deixar les cares lliures, es pot veure l’interior de la figura. Es tracta d’unes barretes de fusta o de plàstic per formar les arestes i petites boles per formar els vèrtexs que tenen uns forats per connectar les arestes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

738

Materials de l'element