fitxa de l'element

Políedres amb palletes i neteja - pipes
Poliedres amb palletes i neteja-pipes

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012
1054

Materials de l'element