fitxa de l'element

La geometria i Paul Klee (amb GeoGebra).
Klee

Crèdits

Bernat Ancochea i Isabel Sorigué
Autoria
Bernat Ancochea i Isabel Sorigué
Isabel Sorigué
Catalogació

Data

9 de novembre de 2015

ENT [1]

EI.3-6 [1]

Eines TIC

Resum

El pintor Paul Klee amb la seva obra "Ballant per por" ens mostra que en el món de l'art també podem trobar moltes formes geomètriques.
Les podem observar, identificar i amb GeoGebra les podem relacionar i fins i tot crear un quadre pensat pels nens i les nenes.

Àrees / Matèries

985