fitxa de l'element

Els canvis de posició a l'espai (amb GeoGebra).
Què passa si movem la rajola?

Crèdits

Bernat Ancochea i Isabel Sorigué
Autoria
Bernat Ancochea i Isabel Sorigué
Isabel Sorigué
Catalogació

Data

9 de novembre de 2015

ENT [1]

EI.3-6 [1]

Eines TIC

Resum

Activitat que ens permet estudiar els tres canvis de posició a l'espai: la translació, la simetria i el gir, amb una mateixa figura geomètrica (un quadrat dividit en dos triangles de colors diferents).

Àrees / Matèries

412

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat