fitxa de l'element

El llibre mirall amb GeoGebra.
Quants botons!

Crèdits

Bernat Ancochea i Isabel Sorigué
Autoria
Bernat Ancochea i Isabel Sorigué
Isabel Sorigué
Catalogació

Data

9 de novembre de 2015

ENT [1]

EI.3-6 [1]

Eines TIC

Resum

Activitat que ens permet manipular virtualment un llibre miralls, obrint i tancant-lo.
Veient quants cops es reflecteix la imatge de l'objecte que s'ha posat al mig dels miralls.
Podem treballar conceptes de situació dels objectes a l'espai i les distàncies respecte d'un punt determinat.

Àrees / Matèries

572

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat