fitxa de l'element

Políedres amb làmines de plàstic transparent i cinta adhesiva
Políedres amb plàstic transparent

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012

MAT [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Material manipulable

Resum

Farem servir làmines de plàstic transparent i una mica gruixut i cinta adhesiva transparent per construir políedres dels quals podrem veure el seu interior. En aquesta fitxa es presenta aquest material i es proporciona una proposta d’activitat didàctica per dur a terme amb ell.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

655

Materials de l'element

Documents per al professorat