fitxa de l'element

Del volum de l’esfera a la superfície de l’esfera
Esfera formada per cons

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012

MAT [3]

ESO.3 [2] ESO.4 [1]

Material manipulable

Resum

L’objectiu d’aquesta activitat consisteix a demostrar la fórmula de la superfície d’una esfera suposant conegudes les fórmules del volum d’una esfera i del volum d’un con.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

297

Materials de l'element