fitxa de l'element

Coordenades en 3D
Coordenades 3D

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

28 de gener de 2012

MAT [1]

BTX.2 [1]

Material manipulable

Resum

Per presentar i treballar les coordenades a l’espai podem construir una petita representació en fusta, cartró-ploma o suro dels tres plans coordenats amb petits forats per poder-hi passar fils, gomes elàstiques o filferros que representin rectes. En aquesta fitxa es presenta aquest material i es dóna una proposta d’aplicació didàctica.

Àrees / Matèries

240

Materials de l'element