fitxa de l'element

Construcció d’una hipèrbola amb regle i cordill
Construcció d'una hipèrbola

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

4 d'abril de 2013
466