fitxa de l'element

Els encarregats despistats.
Les cartes dels encarregats.

Crèdits

Isabel Sorigué.
Autoria
Isabel Sorigué.
Isabel Sorigué
Catalogació

Data

9 de novembre de 2011

ENT [1]

EI.3-6 [1]

Jocs

Resum

Aquest joc de cartes és una eina més que ens pot ajudar a l'adquisició del concepte de compondre i descompndre quantitats, és un pas entre les activitats en les que els alumnes manipulen material i les activitats que fan les operacions escrites de sumar i restar.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
228

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat