fitxa de l'element

Còniques doblegant paper
Còniques doblegant paper

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

28 de gener de 2012

MAT [1]

BTX.1 [1]

Material manipulable

Resum

En aquesta fitxa veurem com construir les diferents còniques doblegant un full de paper vegetal. Es tracta d’una aplicació molt visual del teorema d’Steiner, que de ben segur sorprendrà al nostre alumnat. S’inclou una proposta d’activitat didàctica i un guió preparat per portar a classe el recurs.

Àrees / Matèries

726

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat